Publications

Year:  
Author:  
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
All Xia, Xie, Xin, Xu 
Preferences: 
References per page: Show keywords Show abstracts
References
7.
Xu, Kebiao; Xie, Tianyu; Shi, Fazhan; Wang, Zhen-Yu; Xu, Xiangkun; Wang, Pengfei; Wang, Ya; Plenio, Martin B.; Du, Jiangfeng
Breaking the quantum adiabatic speed limit by jumping along geodesics
SCIENCE ADVANCES, 5(6)
June 2019
ISSN: 2375-2548
This year / Total:
1 / 7
Export as:
BibTeX, XML